Kategórie

Modelárske fórum

1. Prešovské informačné modelárske fórum   -  informácie o akciách a dohadovanie akcií

2.RC AUTO PREŠOV    -  fórum prešovských  drifterov a expedičných jazdcov

3.RC Letisko Prešov   -   stráka prevažne zameraná na EPA KOMBAT