Kategórie

Prevádzkovateľ

Fakturacná adresa
Kamil Birkner- BAUMONT
Októbrová 51
080 01 Prešov
ICO 35060697
DIC 1020009243
IC DPH SK1020009243
císlo úctu: 1212675653 / 0200
císlo živ.registra : 707-15142

Adresa kamennej predajne
HOBBY RC MODELY
Októbrová 43
080 01 Prešov

Telefón:
0905 264 021

Email:
info@hobbyrcmodely.sk